תקנון

תקנון אתר YRA

ברוכים הבאים לאתר "YRA" ("האתר") שפותח ע"י חברת YRAסטוריז בע"מ ("החברה"). אתר זה הוקם על ידי החברה בעבורך ולהנאת השימוש בו ובמוצרי החברה על פי הכללים המפורטים להלן. 

תנאי שימוש ורכישה:

1.  כללי 
1.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . 
2.1 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר . 
3.1 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ליחידים ו/או רבים לפרטי או לתאגיד והשימוש בלשון זכר ו/או יחיד ו/או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד כאשר גם לשון נקבה, רבים, יחיד, תאגיד ו/או פרטי במשמע, בהתאמה. 
4.1 חלוקת הפרקים בתקנון נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 

 1. אודות המכירות 
  2.1 האתר מאפשר לך לרכוש את מוצרי yra בדרך נוחה, מהירה וקלה. 
  2.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין. 
  .2.3 לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יש למסור פרטים כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו . כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
  2.4 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. בנוסף, יישלח אישור עסקה באמצעות דואר אלקטרוני. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. 
  2.5 לאתר יש את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנות. אם חלה טעות במחיר האתר רשאי לפנות לצרכן לתשלום ההפרש או ביטול ההזמנה.
  באם יש שימוש מוטעה מצד הלקוח בקוד קופון וניתנת הנחה גבוהה בטעות למוצר האתר רשאי לפנות לצרכן תשלום ההפרש או ביטול ההזמנה.
  3. אספקת/הובלת המוצרים 
  3.1 החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הזמנתך את המוצר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
  3.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל . 
  3.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאי ת להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד כ14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר . 
  3.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים. 
  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר. 
  3.5 זמן האספקה המוצג בעת הרכישה הנו זמן האספקה הצפוי עבור רוב ההזמנות. זמן האספקה המרבי הנו 25 ימי עסקים (בהגדרתם כמפורט בהמשך). 
  3.6 בישובים וקיבוצים, הערכה תגיע לסניף הדואר. 

  4. שירות לקוחות 
  4.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור . 
  .4.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני 
  info@123newme.com.

  בשירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 

  5. כשירות להשתמש באתר 
  5.1 כל משתמש רשאי לבצע רכישות של מוצרי YRA בכפוף למילוי התנאים המצטברים 
  המפורטים להלן: 
  5.1.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
  5.1.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף . 
  5.1.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 
  5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש מלבצע הזמנה באתר ו/או מלרכוש מוצרים, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: 
  5.2.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  5.2.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
  5.2.3 המשתמש מסר בעת ההרשמה פרטים שגויים במתכוון.
  5.2.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; 
  5.2.5 בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו. 

5.2.6 המשתמש נקט בשפה ו/או בטון שאינם תואמים את כללי החברה.
5.2.7 

חשוב להדגיש שתהליכי תזונה ומייקאובר לשיער ומוצרים בודדים באתר - הם מאד אינדיבידואלים , ואין כל הבטחה לתוצאה כזו או אחרת בשימוש הערכות של ייארה מדובר בתהליך שתומך ומעודד אורח חיים בריא.

המיני קיטים או המוצרים הבודדים מתאימים לשילוב עם תפריט לאורח חיים בריא ופעילות גופנית, אנו לא מנכסים סגולות רפואיות למוצרים ומדגישים שהמוצרים לבד לא עושים שום פעולת קסם ולבטח לא גורמים בפני עצמם לירידה במשקל
חשוב מאד להקפיד על תזונה נכונה וספורט, המוצרים בקטגוריה זו יכולים לתת תמיכה לתפריט בשילוב פעילות גופנית

מוצריה של חברת יארה אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי.

מוצריה של חברת יארה מיוצרים מצמחים, אנו עושים כמיטב יכולתנו ליצר מוצרים בעלי טעם משופר  מטבע הדברים טעם הינו דבר אישי ויתכן כי חלק מהמוצרים לא יהיה בעלי טעים טעים לדעת חלק מהלקוחות  מדובר בתוספי תזונה ומטרתם איננה שיהיו טעימים  לא יתאפשר החלפה של מוצרים עקב טעם  

מייקאובר לשיער מצריך סבלנות והתמדה, תוצאות יכולות להיות ויזאביליות גם אחרי שלושה ארבעה חודשים, זה יכול לקרות. וגם יותר.. זה מאד אינדיבדואלי.

יש כאלה שרואים תוצאות תוך פחות זמן, יש כאלה שרואים תוצאות ביותר זמן
ההיות ובריאות השיער לרבות נשירה וצמיחה מחודשת תלויה בלא מעט גורמים, לא תמיד מחוסרים תזונתיים,  במקרים ממסוימים, לאחר שימוש בערכת 120 ימים או 90 ימים לא יורגש שינוי. 


נשירת שיער, צמיחת שיער ובריאות השיער תלויים במספר גורמים משתנים
כגון- היסטורית טיפולים בשיער, סטרס, תזונה לקויה, מצב נפשי וריגשי, מזג אוויר, היסטוריית טיפולים לשיער, הורמונים ועוד גורמים רבים המשפיעים על בריאות השיער ומצב נשירה וצמיחת השיער ועל כן התוצאות משתנות מאחת לשנייה ולכן יתכן שיהיו מקרים שהמייקאובר לא ישפיע כלל על התוצאות. ואנו לא מתחייבים לשינוי 

מטבע הדברים אנו לא מבטיחים תוצאה מסויימת, אלא יכולים לעשות את הטוב ביותר האפשרי על מנת לסייע ללקוחות הרבים שלנו לאמץ אורח חיים בריא.מטבע הדברים – אורח חיים בריא מביא גם לאיכות חיים טובה. לעיתים, וכבונוס, מביא הדבר גם לירידה מסויימת במשקל אבל לכך לא ניתנת על ידינו כל הבטחה.

6. מדיניות פרטיות 
6.1 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור. 
6.2 החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. 
6.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה . 
6.4 לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) לנוחיותך בגין עדכונים, מבצעים והנחות באתר. 
החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר ע"י הודעה לחברה או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות SMS) שתקבל מהחברה. 
דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר. 
6.5 החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, ביצוע פעולות קידום ממוקדות וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך. 
6.6 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 

7. אחריות 
7.1 האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר תהא על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית כלשהי ומומלץ למשתמשים בעלי רגישויות כלשהם להיוועץ ברופא לפני שימוש כלשהו במוצרים. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על- ידו. 
7.2 תפריטי yra מכילים את כל אבות המזון להם הגוף זקוק בחיי היום יום, אך למרות זאת, 
המשתמש מאשר ומבין כי עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: עייפות, חולשה, כאבי ראש ועצבנות. תופעות אלה מתרחשות בזמן דיאטה עקב הגמילה ממזונות אלרגניים וסוכר מעובד וכחלק מהניקוי . לעיתים קרובות, זה קורה כשמטופל לא מדייק בתפריט, לרבות אכילה של פחות ממה שמצוין בחוברת התפריטים. 
7.3 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
7.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ל 7.1 לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה, החברה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח. 
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
7.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (
as is), לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה.. 
7.6 החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. 

8. תנאים נוספים 
8.1 צלמיות (אייקונים = icons) , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגוlogo) ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 
8.2 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

9. מידניות ביטול והחזרה

 1. ניתן לבטל עסקה ואף לשנותה עד למועד ליקוט ההזמנה מבלי שזה יגרור חיוב נוסף. 

 2. מרגע שההזמנה עוברת לחברת השליחויות ביטול עסקה יהיה כרוך ב5% ממחיר העסקה ובתוספת של עלות הובלת המוצר חזרה למחסני החברה. החזרת המוצר/ים מתאפשרת במידה ואריזתם המקורית לא נפתחה וזאת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר.

 3. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה אלא רק את הערכה כולה באריזתה המקורית כאשר היא לא נפתחה.

 4. הזיכוי יתבצע לאחר החזרת המוצר/ים בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו

 5. ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד הנ"ל ובלבד שההתקשרות כללה הודעה בכתב במייל/ באינסטגרם/ ווטסאפ. 

 6. לא ניתן להחזיר/ להחליף פריטים מקטגוריית הטיפוח כמו: שמפו, מרכך, מסכה, סרום. אלא אם המוצרים חוזרים חזרה למחסני החברה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. 

 7. ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של yra ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ("החוק"). בהתאם לסעיף 6 (הגבלות זכות הביטול) בתקנות הגנת הצרכן - ביטול עסקה: לא ניתן להחזיר תוספי מזון ומוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. כפי שמפורט בלשון החוק: https://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

דרכי התקשרות עם החברה והודעת הביטול על ידי הלקוח:

ניתן לפנות אלינו: 

 • במייל בכתובת cs@yra-makeover.com

 • בהודעת ווטסאפ למספר 052-654-9255

 • בהודעת ישירה בעמוד האינסטגרם yra.makeover

 • בעמוד צור קשר באתר https://bit.ly/3kxsodT 

נוסח הודעת ביטול העסקה:

בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר הזמנה. 

החזרת מוצר/ים תתאפשר באופן הבא:

באמצעות שליחות שתואמה על ידינו: ניתן לתאם מולנו איסוף של המוצר/ים מכתובת לבחירתכם. השליח יאסוף את המוצרים ויחזיר אותם אלינו עד 7 ימי עסקים מרגע האיסוף. עלות השילוח היא 50 ש"ח, ללא קשר לדמי ביטול.
10. שונות 
10.1 מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 
10.2 נוסח התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
10.3 במהלך חגים מועד אספקת הסחורה יהא כ 14-21 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד).

10.4 במהלך אירועים חריגים שאינם בשליטת החברה, יהא זמן האספקה כ 14-21 ימי עסקים לאחר סיום האירוע החריג.  

10.5.ברכישת מוצר באתר אני מצהיר/ה שאני בריא/ה, אין לי מחלות רקע, התייעצתי עם רופא והתוכנית או המוצרים נמצאו מתאימים לי. 

  חברת 123 סטוריז בע״מ עושה כל מאמץ להביא בפני הקורא והמשתמש באתר מידע עדכני ומדויק. מב לגרוע באמור לעיל, המידע הנכלל באתר ו/או בכל עלון ו/או אמצעי פרסומי אחר של החברה ו/או מידע שנמסר ע"י נציגינו הינו מידע לידיעה בלבד ואינו מחליף בשום אופן ייעוץ רפואי ו/או יעוץ ע"י מטפל מוסמך. יובהר כי המוצרים הנזכרים באתר אינם תרופות ואולם על המשתמש להיוועץ בגורמים מוסמכים כאמור. חב' YRA בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים. אנו ממליצים להיוועץ ברופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה בכלל ואנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהיריון, נשים מניקות וילדים בפרט יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

יועצות מוטיבציה YRA אינן תזונאיות והייעוץ כולל מענה לשאלות, ומתן מוטיבציה לתהליך. 
והערכה באה לתמוך בלסגל אורח חיים בריא. 
ומומלץ לפני כל שינוי תזונתי להיוועץ עם רופא לוודא שהערכה מתאימה לרבות התזונה ותוספי התזונה.